Richtlijnen van het RIVM

 

Wij zijn geopend voor reguliere patiëntenzorg. Belangrijk hierbij is dat er zorg wordt gedragen de richtlijnen van het RIVM te volgen. Hierbij stellen wij een aantal vragen om er voor te zorgen dat de behandeling voor u en voor ons veilig is:

 • Heeft u nu corona? 
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38?C)? 
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
 • Bent u in thuisisolatie? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u 1 van deze vragen met ja beantwoordt kan nog geen reguliere zorg plaats vinden.

 

Bij het betreden van de praktijk dient u uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het bezoek in de praktijkruimte dient u de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.


Nog enkele extra aanwijzingen:

 

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraak bij ons binnen. Dit om drukte in de wachtkamer te voorkomen. 
 • Bewaar in de wachtruimte de 1,5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op. 
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
 • Volg in het centrum de looproute die wordt aangegeven met pijlen
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk het zorgcentrum.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!